EMG Çevre

Hurda Metal Geri Dönüşüm

Hurda Metal Geri Dönüşüm

Hurda Metal Geri Dönüşümü Nasıl Yapılır?

Geri dönüşüm olayı kullanılmış olan ve tüketim vaktini tamamıyla doldurmuş atık maddelerin, bazı özel işlemlerden geçip yeniden ham madde durumuna getirilmesi olarak tanımlanmaktadır. Bu geri dönüşümün gerçekleşmesi ise insanlara getirdiği fayda bakımından oldukça önemlidir. Gerek doğa, gerek insanlık, gerekse de tüketim ve ekonomi açısından geri dönüşüm hizmeti oldukça büyük bir önem arz etmektedir. Geri dönüşüm işlemleri tek tip değil; kendi içinde birçok farklı sistem ile gerçekleşmektedir. Bu birbirinden farklı sistemler geri dönüştürülmesi gereken ürünün cinsine bağlı olarak değişkenlik gösterir. Eski, kullanılmayan ve artık atık yerine geçmiş tüm hurdaların belediyelerin sağladığı geri dönüşüm kutularına ya da hurdalık hizmeti veren sanayi bölgelerine götürülmeleri gerekmektedir. Metal geri dönüşüm, gündemde şu sıralar fazlaca yer alan geri dönüşüm listesinde en önemli materyallerden biri konumuna gelmiştir.

Geri dönüşüm denildiği zaman insanların genel olarak aklına dip dibe sıralanmış ince uzun kutuların üzerinde yazan “Kayıt, Metal, Plastik, Cam” etiketleri geliyor. Bu kutular vasıtasıyla, atılan atıkların bilinçli bir halde ayrıştırılması gerekmektedir. Ayrıca bu sayede çöp sahalarının geniş bir araziyi kaplamamasıyla çeşitli doğa kirlilikleri de önlenmiş olur. Metaller doğada uzun bir süre çözünmediği için geri dönüşümlerinin olması insanlar için uzun vadede oldukça fayda sağlar.

 

Metal Geri Dönüşümü Nasıl Yapılır?

Hurda metal geri dönüşümünün süreci nasıl işlemektedir? Hurda metal geri dönüşüm için gereken ilk aşamalar, bu metal atıkların görevli olan ekipler tarafından toplanmasıdır. Atık durumunda olan bu materyallerin çoğu, madenlerden üretildiğinden ve doğal kaynakların da yenilemez kaynaklar olmasından, hurda metal ve atık metaller, geri dönüşüm kategorisindeki önemli materyallerden biridir.

 

Hurda Metal Geri Dönüşüm Kategorisinde Yer Alan Ürünler

 • Demir Dışı Metal Hurdalar
 • Çelik Hurdası
 • Paslanmaz Çelik Hurdası
 • Demirli Metal Hurdalar
 • Pirinç (Sarı) Hurdası
 • Kurşun Hurdası
 • Bakır Hurdası
 • Demir Hurdası
 • Alüminyum Hurdası
 • Çinko Hurdası
ATIK KODU ATIK TANIMI
01 01 01 Metalik maden kazılarından kaynaklanan atıklar
01 01 02 Metalik olmayan maden kazılarından kaynaklanan atıklar
02 01 04 Atık plastikler (ambalajlar hariç)
02 01 10 Atık metal
03 01 05 03 01 04 dışındaki talaş, yonga, kıymık, ahşap, kontrplak ve kaplamalar
03 03 01 Ağaç kabuğu ve odun atıkları
03 03 08 Geri dönüşüm amaçlı kağıt ve kartonun ayrıştırılmasından kaynaklanan atıklar
04 02 09 Kompozit malzeme atıkları (emprenye edilmiş tekstil, elastomer, plastomer)
07 02 13 Atık plastik
10 01 01 (10 01 04’ün altındaki kazan tozu hariç) dip külü, cüruf ve kazan tozu
10 01 15 10 01 14 dışındaki birlikte yakılmadan (co-incineration) kaynaklanan dip külü, cüruf ve kazan tozu
10 02 01 Cüruf işleme atıkları
10 02 02 İşlenmemiş cüruf
10 02 08 10 02 07 dışında gaz arıtımı sonucu ortaya çıkan katı atıklar
10 02 10 Haddehane tufalı
10 03 02 Anot hurdaları
10 03 05 Atık alüminyum oksit
10 03 18 10 03 17 dışındaki anot üretiminden kaynaklanan karbon içerikli atıklar
10 03 22 10 03 21 dışındaki partiküller ve tozlar (öğütücü değirmen tozu dahil)
10 05 01 Birincil ve ikincil üretim cürufları
10 05 04 Diğer partiküller ve toz
10 06 01 Birincil ve ikincil üretim cürufları
10 06 02 Birincil ve ikincil üretimden kaynaklanan cüruf ve köpükler
10 06 04 Diğer partiküller ve toz
10 07 01 Birincil ve ikincil üretim cürufları
10 07 02 Birincil ve ikincil üretimden kaynaklanan cüruf ve köpükler
10 07 03 Gaz arıtımından kaynaklanan katı atıklar
10 07 04 Diğer partiküller ve toz
10 08 04 Partiküller ve toz
10 08 09 Diğer cüruflar
10 08 11 10 08 10 dışındaki cüruf, toz ve kırpıntılar
10 08 13 10 08 12 dışındaki anot üretiminden kaynaklanan karbon içerikli atıklar
10 08 14 Anot hurdası
10 09 03 Ocak cürufları
10 09 12 10 09 11 dışındaki diğer partiküller
10 10 03 Ocak cürufları
10 10 06 10 10 05 dışındaki henüz döküm yapılamamış maça ve kum döküm kalıpları
10 11 10 10 11 09 dışında ısıl işlemden önce hazırlanan harman atığı
10 11 12 10 11 11 dışındaki atık camlar
10 12 06 Iskarta kalıplar
10 12 08 Atık seramikler, tuğlalar, fayanslar ve inşaat malzemeleri (ısıl işlem sonrası)
11 05 01 Katı çinko
11 05 02 Çinko külü
12 01 01 Demir metal çapakları ve talaşları
12 01 02 Demir metal toz ve parçacıklar
12 01 03 Demir dışı metal çapakları ve talaşları
12 01 04 Demir dışı metal toz ve parçacıklar
12 01 05 Plastik yongalar ve çapaklar
12 01 13 Kaynak atıkları
12 01 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar
15 02 03 15 02 02 dışındaki emiciler, filtre malzemeleri, temizleme bezleri, koruyucu giysiler
16 01 12 16 01 11 dışındaki fren balataları
16 01 17 Demir metaller
16 01 18 Demir olmayan metaller
16 01 19 Plastik
16 01 20 Cam
16 01 22 Başka bir şekilde tanımlanmamış parçalar
16 03 04 16 03 03 dışındaki anorganik atıklar
16 08 01 Altın, gümüş, renyum, rodyum, paladyum, iridyum ya da platin içeren bitik katalizörler (16 08 07 hariç)
16 08 03 Başka bir şekilde tanımlanmamış ara metaller ve ara metal bileşenleri içeren bitik katalizörler
17 02 01 Ahşap
17 02 02 Cam
17 02 03 Plastik
17 04 01 Bakır, bronz, pirinç
17 04 02 Alüminyum
17 04 03 Kurşun
17 04 04 Çinko
17 04 05 Demir ve çelik
17 04 06 Kalay
17 04 07 Karışık metaller
17 04 11 17 04 10 dışındaki kablolar
19 10 01 Demir ve çelik atıkları
19 10 02 Demir olmayan atıklar
19 10 04 19 10 03 dışındaki uçucu atık parçacıkları ve tozlar
19 10 06 19 10 05 dışındaki diğer kalıntılar ve tozlar
19 12 01 Kağıt ve karton
19 12 02 Demir metali
19 12 03 Demir dışı metal
19 12 04 Plastik ve lastik
19 12 05 Cam
19 12 08 Tekstil malzemeleri
20 01 01 Kâğıt ve karton
20 01 02 Cam
20 01 11 Tekstil ürünleri
20 01 36 20 01 21, 20 01 23 ve 20 01 35 dışındaki ıskarta elektrikli ve elektronik ekipmanlar
20 01 38 20 01 37 dışındaki ahşap
20 01 39 Plastikler
20 01 40 Metaller • Talep Formu

  Atık gönderimi için EÇBS Sistemi üzerinden MOTAT talebi açılır

 • Atık Alımı

  Tehlikeli Atık Taşıma Aracları ile atım alımı tamamlanır.

 • Atık Kabülü

  MOTAT’lı araçlar ile tesise taşınan atıkların EÇBS Sistemi üzerinden kabulu yapılır.

 • Sıralama

  Kabul yapılan atıklar türlerine göre sınıflandırılır.

 • Tehlike Giderme

  Tehlikeli atıklara ön işlem uygulanır.

 • Atık İşleme

  Atık’lar ayrıştırma, parçalama ve veri imha işlemlerinden geçer.

 • Raporlama

  Yetkili kuruluşlara gerekli raporlamalar sağlanır.