EMG Çevre

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

“Sağlıklı ve Güvenli Çalışma’’ ilkesinde hareketle;

  1. Faaliyetlerimizde “Tehlikeli Durum ve Güvensiz Davranış” nedenleri ile oluşabilecek riskleri sistematik olarak belirleyip değerlendirmeyi ve bunlara yönelik koruyucu önlemleri almayı,
  2. Risklerin mümkün olabilen en düşük seviyeye indirebilecek imkanları araştırmayı
  3. Faaliyetlerimiz sırasında meydana gelebilecek iş kazaları, meslek hastalıkları, acil durumları ve bu durumlarda oluşabilecek yaralanma, sağlık bozulmaları vb. Olumsuz etkileri önlemeye yönelik sistemler geliştirmeyi,

Ve bu ilkelerin ışığında;

  1. Çalışanlarımızın, taşeronlarımızın, tedarikçilerimizin ve çevremizdekilerin İSG bilincini artırmayı,
  2. Tüm faaliyetlerimizde ilgili tüm İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatlarına, EMG ÇEVRE ENTEGRE ATIK YÖNETİMİ SANAYİ TİCARET LTD ŞTİ standartlarına, TS EN ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi standardına ve ilgili diğer gerekliliklere uygun hareket etmeyi,
  3. İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili faaliyetlere katılmayı ve katılımı teşvik etmeyi;
  4. Politikamızı kamuoyu incelemesine açık tutmayı Taahhüt Ediyoruz.