EMG Çevre

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA)

Anasayfa > Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA)

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları, Birleşmiş Milletler tarafından 2015 yılında oluşturuldu ve SKA’lardan oluşan 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi, 1 Ocak 2016 tarihinde resmen yürürlüğe girdi. Bu Amaçlar, iş dünyasına önemli fırsat pencereleri aralayarak toplumsal kalkınmaya katkıda bulunmada rehberlik ediyor. Tüm bireyler için kapsayıcı, güçlü ve istikrarlı bir ekonominin ve toplumsal refahın sağlanması için finansal hizmetler sektörünün piyasa fırsatlarını toplumsal ihtiyaçlar ışığında yeniden şekillendirmesi gerekiyor. Bankacılık sektöründe liderlik anlayışıyla harmanladığımız sürdürülebilirlik vizyonumuz, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarıyla iç içe geçen faaliyetleri kapsıyor.

Amaçlara yönelik yaptığımız tüm çalışmalar daha kapsayıcı, düşük karbonlu ve kaynak verimli bir ekonomiye hizmet ederken, ürün ve hizmetlerimizde çeşitliliği arttırmamızda ve sektörümüzde öncü çalışmalar gerçekleştirmemiz için bize yol gösteriyor. Bu çalışmalar arasında ihtiyaca yönelik farklı gelir gruplarına hitap eden sorumlu ürün ve hizmet geliştirmek, tedarik zincirine yatırım yapmak, çalışanların refah ve mutluluğuna, yetenek ve verimliliklerini geliştirerek katkıda bulunmak, yenilenebilir enerji ve alt yapı projelerine yatırım yapmak yer alıyor. Bunun yanı sıra finansman sağlayıcı olarak çevresel, sosyal ve yönetimsel risklerimizi yönetmemiz ve sorumlu bir yaklaşımımızla projeleri finanse etmemiz sürdürülebilir ve kapsayıcı ekonomik büyüme ve sektörde farkındalık yaratma hedeflerimize hizmet ediyor. Toplumsal kalkınmanın önemli bir ayağını eğitim reformlarının oluşturduğuna olan inancımızla, toplumsal yatırım programlarımızla nitelikli eğitimi destekliyoruz. İnsana verdiğimiz değerle, kapsayıcı, eşitlikçi insan kaynakları politikalarımızla ve kadının güçlenmesini sağlayan program ve ürünlerimizle toplumsal cinsiyet eşitliğini hem kendi bünyemizde hem de toplum genelinde teşvik ediyoruz.

Çalışanlarımızın yetkin insan kaynağının yetkinliklerini artırmasını sağlayacak insana yakışır iş fırsatlarıyla desteklenmesine katkı sağlıyoruz. İklim değişikliğiyle mücadeleye destek veriyor, sorumlu tüketim ve üretim modellerinin yaygınlaştırılmasını hedefleyen projeleri destekliyor, gelişmiş ve yenilikçi alt yapı yatırımlarını finanse ediyoruz. Yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelimi artıracak ürünler sunuyoruz. Tüm bunları gerçekleştirmenin farklı sektörlerdeki işbirliklerinin başarısıyla mümkün olduğunu biliyoruz. Küresel seviyede ortaya çıkan en iyi uygulama ve ürün örneklerini tespit ederek yeni fırsatlardan faydalanmak ve Türkiye’de sürdürülebilirlik konusunda liderlik refleksimizle emsallerimizden tedarikçilerimize, sivil toplum kuruluşlarından hükümetlere farklı alanlarda işbirlikleri gerçekleştiriyoruz.

Emg Çevre ’nın katkıda bulunduğu Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları;

Tüm bireyler için kapsayıcı, güçlü ve istikrarlı bir ekonominin sağlanması ve dünyada toplumsal refaha ulaşılması için finans sektörünün de, piyasa fırsatlarını toplumsal gereksinimler ışığında yeniden şekillendirmesi de dahil olmak üzere, çeşitli şekillerde SKA’ları benimsemesi gerekiyor. Emg Çevre, öncelikli konuları ele almak amacıyla üstlendiği ve sektörün öncüsü olduğu tüm çalışmalar ile SKA’lara katkıda bulunuyor. Emg Çevre, 2021 yılında daha detaylı bir çalışma yaparak, sadece katkıda bulunduğu Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nı değil, aynı zamanda bu amaçlar altında yer alan Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nden hangilerine politikaları, ürün, hizmet ve süreçleri aracılığıyla nasıl katkı sağladığını detaylandırarak
raporladı. Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri detayında aldığı aksiyonları Öncelikli Konuları, Stratejik Öncelikleri, entegre raporlama çerçevesine göre değer yaratımında yer alan Sermayeler ile bağlantısallığı kurarak açıkladı. Bu açıklamayla Emg Çevre, şirketlerin, ürün ve hizmetlerinin nasıl daha sürdürülebilir olduğu konusunda yanlış bir izlenim verme veya yanıltıcı bilgi verme süreci olan “greenwashing”i, kendi raporlamasında önlemeyi amaçladı. Daha detaylı bilgi için 2021 Entegre Faaliyet Raporumuz’un ‘Değer Yaratımımız’ bölümünden ulaşabilirsiniz.