EMG Çevre

Çevre Politikası

EMG ÇEVRE ENTEGRE ATIK YÖNETİMİ SANAYİ TİCARET LTD ŞTİ olarak amacımız;

Çevre El kitaplarında tanımladığımız kapsam dâhilinde; Geri Dönüşüm sektöründeki atık geri kazanım, tehlikeli ve tehlikesiz toplama ayırma, geçici depolama ve diğer faaliyetlerimizden kaynaklanabilecek olumsuz etkilerden, çalışanlarımızın, tedarikçilerimizin, taşeronlarımızın ve ziyaretçilerimizin en az seviyede etkilenmesini sağlamak ve Çevre performansımızı sürekli iyileştirmek ve geliştirmektir.

 

“Temiz Bir Çevre” ilkesinden hareketle;

  1. Faaliyetlerimizden kaynaklanabilecek çevre boyutlarını sistematik olarak belirleyip değerlendirmeyi ve bunlara yönelik koruyucu önlemler almayı,
  2. Katı, sıvı ve gaz atıkların tekrar kullanımını ve geri dönüşüm imkanlarını araştırarak en az seviyede kirlilik ve atık üretmeyi
  3. Enerji ve Doğal Kaynakları verimli kullanmayı,

 

Ve bu ilkeler ışığında;

  1. Çalışanlarımızın, taşeronlarımızın, tedarikçilerimizin ve çevremizdekilerin Çevre bilincini artırmayı,
  2. Tüm faaliyetlerimizde ilgili tüm Çevre mevzuatlarına, EMG ÇEVRE ENTEGRE ATIK YÖNETİMİ SANAYİ TİCARET LTD ŞTİ, standartlarına, ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemleri Standartına ve ilgili diğer gerekliliklere uygun hareket etmeyi,
  3. Çevre ile ilgili faaliyetlere katılmayı ve katılımı teşvik etmeyi;
  4. Politikamızı kamuoyu incelemesine açık tutmayı Taahhüt Ediyoruz.