EMG Çevre

Atık Kasa & Konteyner Hizmeti

Atık Kasa & Konteyner Hizmeti

Atık Kasa ve Konteyner Hizmeti

Atık kasa ve konteyner hizmeti nelerdir? Bu kapsamda neler yer almaktadır? Bu sistem hayatımıza ne gibi yararlar, pozitiflikler katmaktadır?

Öncelikle üretimin ve tüketimin oldukça arttığı bir çağda yaşamaktayız. Bu tüketim çılgınlığı sebebiyle de insanlar eskiye nazaran daha çok çöp çıkarmaktadır. Bu çöpler ise doğaya nüfus ettiğinde ona zarar verdiği gibi görüntü kirliliğine de yol açmaktadır. Bu sebepler göz önüne alındığında çıkan çöplerin bir yerde birikmesi ve belediye çalışmaları neticesinde büyük bir alanda toplanması ve doğaya fazla zarar vermeden bu çöplerin ayrıştırılma işleminin yapılması gerekmektedir. Tam bu noktada da insanların gerek evlerine yakın ve her sokak başında, gerek okullarda, hastanelerde, havaalanlarında, iş yerlerinde ve daha örneğini çoğaltabileceğimiz pek çok noktada atık kasa ve konteyner hizmetine erişmeleri gerekmektedir. Belediyenin ilgi alanı dışında kalan özel sektörün, kurum ve kuruluşların da bu konteyner hizmetine son derece önem vermeleri gerekmektedir.

Atık kasalarda bulunması gereken mutlak özellik ise bu kasaların yanıcı, yakıcı, patlama etkisine sahip tehlikeli maddelere karşı dayanıklı bir yapıda olmasıdır. Çoğu insan halen geri dönüşüm konusunda yapılan sınıflandırma (kağıt, plastik, metal) ayrımını göz ardı edip, geri dönüşüme açık materyalleri çöplere atabiliyor. Örneğin telefon gibi patlayıcı etkiye sahip bir materyali çöpe atabiliyor. Bu sebeple atık kasalar bu türden olaylara meydan vermeyecek şekilde, kesin bir tedbir ile üretiliyor olmalıdırlar.

Atık kasa haricinde çöp kategorisine girmeyen, geri dönüşüm kapsamı içinde yer alan maddeler için de özel kutu üretimi ve imalatına başlanmıştır. Bu oldukça büyük bir hizmet olmakla beraber çoğu kişi tarafından yanlış kullanılan bir hizmettir. Genelde okul ve hastanelerde sıklıkla karşımıza çıkmakta olan mavi, sarı, kırmızı renkli; plastik ve ince uzun kutular bazen kullanım amacı dışında kullanılmaktadır. Örneğin yalnızca kağıtların atılması gereken kutuya –öğrenciler henüz küçük oldukları için- başka materyaller atılabiliyor ya da bu toplanan geri dönüşüm malzemeleri yetkili kişiler çağırılmaksızın çöp konteynırlarına atılabiliyor. Bu sebeple insanların bu konuda bilinçlendirilmesi, gerektiğinde okullarda bu konularda bilinçlendirmeye yönelik konferanslar yapılması gerekmektedir.