EMG Çevre

Odak Noktamız

Anasayfa > Odak Noktamız

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’ndan (SKA) oluşan 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi, 1 Ocak 2016 tarihinde resmen yürürlüğe girdi. Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilen bu SKA’lar, toplumsal kalkınmanın desteklenmesi anlamında iş dünyasına yol gösterici nitelikte.

Tüm bireyler için kapsayıcı, güçlü ve istikrarlı bir ekonominin sağlanması ve dünyada toplumsal refaha ulaşılması için finans sektörünün de, piyasa fırsatlarını toplumsal gereksinimler ışığında yeniden şekillendirmesi de dahil, çeşitli şekillerde SKA’ları benimsemesi gerek. Öncelikli konuları ele almak amacıyla üstlendiğimiz ve sektörün öncüsü olduğumuz tüm çalışmalar, SKA’lara katkıda bulunuyor. Bu kapsamdaki detaylar raporumuzun Performans Bölümü’nde yer alıyor.